Wytyczne

1

Czytanie (Lectio): Przeczytaj fragment z Pisma Świętego, słuchając „uchem serca”. Jakie słowo w frazie przykuwa twoją uwagę? Powtórz to delikatnie.

2

Refleksja (Meditatio): Zastanów się i rozkoszuj słowami. Uważaj na to, co przemawia do twojego serca.

3

Odpowiadanie (Oratio): W miarę pogłębiania się słuchania pozwól spontanicznie pojawiać się odpowiedzi — pochwała, dziękczynienie, pytania, prośby.

4

Odpoczynek (Contemplatio): Po prostu „bądź z” Bożą obecnością, gdy otwierasz się na głębsze znaczenia Słowa Bożego dla ciebie.

Dowiedz się więcej o

lectio Divina

Ćwicz Lectio Divina po modlitwie głębi raz dziennie. Możesz zacząć od kilku minut modlitwy, a następnie wydłużyć czas, jaki spędzasz na słuchaniu Słowa Bożego, gdy czujesz się zachęcony.

Pierwsze kroki

Jeśli pociąga Cię Lectio Divina i kontemplacyjny wymiar nauk i praktyk chrześcijańskich, a nie wiesz, od czego zacząć, te sugestie mogą okazać się przydatne. Módl się o przewodnictwo, rozeznanie i mądrość, abyś mógł być wyraźnie prowadzony i pociągany przez wolę Bożą dla ciebie.

Lectio Divina: Starożytna praktyka modlenia się Pismem

Ta broszura, zorganizowana w 20-dniowy cykl, który należy powtarzać dwa razy podczas 40-dniowej praktyki, zawiera fragmenty z Pisma Świętego do wykorzystania każdego dnia w praktyce Lectio Divina

Lectio Divina: Słuchanie Słowa Bożego w Piśmie

Zawiera tło i wskazówki dotyczące modlenia się w sposób Lectio Divina

Pobierz

Lectio Divina prowadząca do spoczynku w Bogu

Ten krótki film opisuje pogłębiające się ruchy praktyki Lectio Divina.

Patrz na to