You are here

Centering Prayer Norwegian Translation, Sentrerende Bønns Metode