วงกลมของเพื่อน

The Circle of Friends คือกลุ่มเพื่อนที่ผูกพันกันด้วยความมุ่งมั่นร่วมกัน

… ยึดถือเจตจำนงสำหรับรากฐานทางการเงินของ Contemplative Outreach,
ตั้งศูนย์สวดมนต์และสืบสานงานชีวิตของคุณพ่อ Thomas Keating
… เพื่อเป็นผู้สนับสนุนงานการเปลี่ยนแปลงนี้
… เพื่อบริจาคปีละ 5,000 ดอลลาร์ขึ้นไป
… เพื่อระดมทุนและหาเพื่อนในนามองค์กร
… และหวังว่าจะได้รับใช้โดยการรับรู้และความสง่างามทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ของขวัญแก่ Contemplative Outreach เพื่อส่งเสริมการสวดมนต์เป็นศูนย์กลางและผลงานของคุณพ่อ Thomas Keating ทั่วโลกโปรดติดต่อ Donna Cole-Struck office@coutreach.org หรือ +1.973.838.3384 x 1001