บริจาค

Contemplative Outreach ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 40 ปีที่แล้วเพื่อถ่ายทอดประเพณีการดำรงอยู่ของจิตวิญญาณคริสเตียนแบบไตร่ตรองไปยังผู้ที่ดำเนินชีวิตตามปกติ ปัจจุบันนี้ ในฐานะชุมชนทั่วโลกของบุคคลและชุมชนศรัทธาเล็กๆ เราเป็นประจำทุกปี

– รองรับมากกว่า 90 บทใน 39 ประเทศ

– สอนผู้คนกว่า 15,000 คนให้ฝึกสวดมนต์เป็นศูนย์กลางและฝึกคิดไตร่ตรองผ่านเวิร์กช็อปออนไลน์ที่โฮสต์ในท้องถิ่นและ

– ให้การฝึกอบรมและทรัพยากรแก่บุคคล หน่วยงานท้องถิ่น และอาสาสมัคร

– เผยแพร่และเผยแพร่คำสอนภูมิปัญญาของคุณพ่อ โธมัส คีทติ้ง กับการฝึกคิดทบทวนชีวิตผ่านหนังสือ คอร์สออนไลน์ วีดิโอ ช่อง YouTube, จดหมายข่าวฯลฯ


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ของขวัญแก่ Contemplative Outreach เพื่อส่งเสริมการสวดมนต์เป็นศูนย์กลางและผลงานของคุณพ่อ Thomas Keating ทั่วโลกโปรดติดต่อ Donna Cole-Struck office@coutreach.org, +1-973.838.3384 x 1001