การแยกแยะ: การฝึกฝนพระวิญญาณบริสุทธิ์: การปฏิบัติ 40 วัน

$25.00

192 ในสต็อก

SKU: CLPY01D ประเภท:

รายละเอียด

 

หนังสือขนาด 199 หน้านี้ใช้หลักปฏิบัติอย่างฉลาดซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนและความเป็นอยู่ของซิสเตอร์ เม็ก ฟังก์ ผู้บำเพ็ญภาวนาเป็นศูนย์กลางมาเป็นเวลานาน เป็นครู ผู้อำนวยการฝ่ายวิญญาณ และเพื่อนร่วมงานของคุณพ่อ โทมัส คีดติ้ง. หนังสือเล่มเล็กจะทบทวนการเคลื่อนไหวทั้งห้าของการฝึกฝนการพินิจพิจารณาไตร่ตรอง และเชื้อเชิญให้ผู้เข้าร่วมใช้คำถามในชีวิตจริงของตนเองระหว่างการฝึกปฏิบัติ 40 วันนี้ แต่ละวันจะมีรูปภาพที่สวยงาม ข้อพระคัมภีร์ บทอ่านสั้นๆ และแนวทางปฏิบัติที่แนะนำ ตลอดจนพื้นที่สำหรับจดบันทึก หนังสือเล่มนี้จบลงด้วยคำเชื้อเชิญให้ใช้การพินิจพิจารณาไตร่ตรองเป็นวิถีชีวิต นำเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ทั้งหมดมาสู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ และดำเนินชีวิตด้วยการฟังอย่างลึกซึ้งและความนิ่งสงบจากภายใน

เป็นส่วนหนึ่งของ โปรแกรมชีวิตครุ่นคิด ชุด. นอกจากนี้ยังมีให้ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF ดิจิทัล

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ปอนด์ 0.25
ขนาด 8.5 5.5 ×× 0.75 ใน