คำแห่งการบริจาคประจำสัปดาห์


โปรแกรมนี้ฟรีและเปิดให้ทุกคน แนะนำให้บริจาคเงิน 95 ดอลลาร์สำหรับปีนี้ และเราจะรับเงินบริจาคทั้งหมดอย่างสุดซึ้ง