Tahanan

Panalangin ng Pagsentro

Ang Centering Prayer ay isang paraan ng pagtanggap ng tahimik na panalangin kung saan nararanasan natin ang presensya ng Diyos sa loob natin, mas malapit kaysa sa paghinga, mas malapit kaysa sa pag-iisip, mas malapit kaysa sa kamalayan mismo. Ang pamamaraang ito ng panalangin ay parehong relasyon sa Diyos at isang disiplina upang pasiglahin ang relasyong iyon.

Deep Calls to Deep

Padre Thomas Keating

Tagapagtatag, espirituwal na gabay at isa sa mga punong arkitekto at guro ng kilusang pagdarasal ng Kristiyanong mapagnilay-nilay.

Isang Buhay na Sumuko sa Pag-ibig

Sistema ng Pananampalataya at Paniniwala

Ang mga bagong video mula sa mga outtake ng seryeng "Gift of Life" ay lalabas dito tuwing Lunes sa 2023!
Ang The Gift of Life: Death & Dying, Life & Living DVD set ay nag-aalok ng pananaw ng pag-asa at pananaw sa realidad na sumasalungat sa mga kultural na kaugalian na tumitingin sa kamatayan bilang isang trahedya, o pagtatapos ng buhay, o isang pagpasok sa malupit na paghatol at paghihiganti .

Mga Produkto

Sumali sa isang Pangkat

Manalangin nang tahimik kasama ng mga practitioner mula sa buong mundo. Ang Centering Prayer groups ay bumubuo sa pandaigdigang video platform na ito ng mga online meditation group.

Panalangin Kasama ng Iba

App ng Panalangin sa Pagsentro

Gamitin ang libreng Centering Prayer mobile app timer upang suportahan ang iyong pang-araw-araw na pagsasanay sa pagdarasal. Available ang app para sa iOS at Android na mga mobile device at available din sa mga bersyon ng Spanish-language.

Kumonekta sa Mobile